ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς και άδεια διαμονής σε ισχύ.
2.       Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο, ώστε να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας.
3.       Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) – Φωτοτυπία Ε9 - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Απαιτούνται και τα τρία δικαιολογητικά.
4.       Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
5.       Βεβαίωση διακοπής από ΟΑΑΕ ή Εφορία. (Για ελεύθερους επαγγελματίες). Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, διά του αρμόδιου Γραφείου, θα πραγματοποιεί και Κοινωνική  Έρευνα.
6.       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
7.       Φωτοτυπίες Αποδείξεων  πληρωμής Ενοικίου για ενοικιαστές, ολόκληρου  του έτους.
8.       Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
9.       Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το
10.   Ποσοστό αναπηρίας, σε ισχύ.
11.   Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας και τη σελίδα που φαίνεται η ανανέωση.
12.   Σε περίπτωση ημιαπασχόλησης, προσκομίζεται βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη.
13.   Για κατοίκους που είναι Δημότες άλλων Δήμων εντός Αττικής, βεβαίωση ότι δεν λαμβάνουν ενίσχυση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: 
           28ης Οκτωβρίου 3                              
Ώρες λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 
  • Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  10.00 π.μ.  έως 12.30 μ.μ. 
  • Δευτέρα - Τετάρτη   5.00 μ.μ. έως 7.30 μ.μ.      
          Τηλ. 2102719911